برنامه های سال 1390 مرکز مطالعات مدیریت نیرو

برنامه های سال 1390
مرکز مطالعات مدیریت نیرو

0-    ثبت در NIRA
1-    اجرای هشتمین همایش ملی کیفیت و بهره وری در صنعت برق ایران (بروشور پیوست)
2-    ممیزی شرکت های پایلوت متقاضی مدیریت سیستم فراگیر 13000
3-    اطلاع رسانی سیستم مدیریت فراگیر به سازمان های موجود در صنایع برق و انرژی
4-    پیگیری دریافت تاییدیه CB ملی برای گروه استراتژی نیرو در مرکز
5-    پیگیری و تکمیل اطلاعات اجرای پروژه سیر تکاملی صنعت برق ایران
6-    شرکت در مناقصه های آموزشی، پژوهشی و مطالعاتی درحوزه های مرتبط با فعالیت های مرکز
7-    انتشار و توزیع کتاب های نهادینه سازی سیستم مدیریت یکپارچه و استاندارد ISO10004                   
8-    تمهیدات لازم جهت اخذ ضمانتنامه های بانکی ( شرکت در مناقصات و یا دریافت پیش پرداخت های پروژه ها)
9-    واریز حداقل 10% پیش پرداخت هر پروژه به بانک
10-    برگزاری همایش های مختلف با متقاضیان علاقمند
11-    فرهنگ سازی و گسترش آشنائی با استاندارد مدیریت کیفیت فراگیر(سخنرانی، همایش، دوره و ....)
12-    مبادله تفاهم نامه با سازمان ها و موسسات مختلف دانش بنیان، دانشگاه ها و شرکت های فعال در انرژی
13-    درخواست مجله علمی، پژوهشی برای مرکز
14-    همکاری و تشریک مساعی با انجمن های کیفیت، بهره وری و انجمن صنفی تولید کنندگان برق (نیروگاه ها)
15-    همکاری با وزارت علوم جهت توسعه و گسترش فعالیت های مرکز بعنوان اولین کانون تفکر نیرو در ایران
16-    برگزاری اولین جلسه هیات علمی(شورای پژوهشی) و اتخاذ تصمیم در جهت فعالیت های پژوهشی مرکز
17-    ارزیابی فعالیت های گروه استراتژی نیرو و تکنولوژی نیرو در سال جاری و اعلام به وزارت علوم
18-    تکمیل سایت EMSC و اضافه نمودن لینک خاص SGC به آن و ارتقاء سایت مرکز
19-     تفاهم نامه همکاری با واحد سیمولاتور نیروگاه طرشت و باشگاه طرشت جهت استفاده از امکانات آموزشی
20-     تفاهم نامه همکاری با دانشگاه صنعت آب و برق و استفاده از امکانات آموزشی، پژوهشی
21-    تهیه سایت ویژه همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق ایران
22-    استخدام حداقل 3 نفر در سال جاری
23-تدوین برنامه استخدام منابع انسانی
        24- برنامه ریزی مدیریت بحران زلزله در صنعت برق ایران
25-برنامه های جدید دیگر

چکیده: 

0-    ثبت در NIRA
1-    اجرای هشتمین همایش ملی کیفیت و بهره وری در صنعت برق ایران (بروشور پیوست)
2-    ممیزی شرکت های پایلوت متقاضی مدیریت سیستم فراگیر 13000
3-    اطلاع رسانی سیستم مدیریت فراگیر به سازمان های موجود در صنایع برق و انرژی