گروه های پژوهشی

گروه استراتژی
آموزشی، مطالعاتی، مشاوره ای، انتشاراتی

1- Execution و Securitization
2- ISO 9000 ، ISO 14000 ، ISO 18000
3- ISIRI 13000
4- EFQM
5- بهره¬وری (معاونت علمی و فنی ریاست جمهوری) ایرانیان و مجلس .
6- تهیه بانک اطلاعات خبرگان صنعت تولید برق .
7- پیشکسوتان صنعت تولید برق .
8- فیلم گفتگو با 110 نفر .
9- همایش کیفیت و بهره¬وری .
10- انتشار کتاب .
11- انتشار مجله (کیفیت و بهره¬وری) مجوز وزارت ارشاد .
12- مشاوره های آبادان .
13- مشاوره سوخت ، محیط زیست و نیروگاهها در جهت توسعه پایدار .
14- مشاوره مدیریت بحران زمین لرزه .
15- توسعه منابع انسانی .
16- تهیه دستورالعمل همایشها .
17- تهیه نرم¬افزار همایشها و اجرای آن .
18- هم¬افزایی با دیگر انجمن ها (کیفیت ، صنفی ، خورشیدی ، اتحادیه¬های انرژی برق و
19- تقویم¬های آموزشی .
20- ECO و حاشیه اقیانوس هند .
21- همکاری برای همایش دوم توسعه وزارت علوم .
22- حضور در نمایشگاههای جانبی .
23- برگزاری کارگاههای آموزشی .
24- سمینار آموزشی مدیران آموزش نیروگاهها .
25- HSE نیروگاهها .
26- ارزیابی شرکتهای تابعه صنعت آب و برق .
27- حضور در کمیته¬های علمی .
28- حضور در کمیته¬های اجرایی نیروگاهها .
29- برگزار نمایشگاههای تخصصی .
30- برگزاری کارگاههای ویژه استانی .
31- تهیه کارنامه عملکرد سالهای 1389 و 1390 .
32- تهیه و ارسال اظهارنامه مالیاتی سالهای 1389 و 1390 .

گروه تکنولوژی
آموزشی، تحقیقاتی و مطالعاتی، مشاوره ای، انتشاراتی

1- بررسی های لازم جهت صدور پروانه O&M نیروگاهها (تهیه دستورالعمل مربوطه) .
2- برنامه¬ریزی جهت تاییدیه شرکتهای تعمیراتی نیروگاهها .
3- آموزش تخصصی V94.2 .
4- همایشهای GE-F9 ، GE-F5,F6 ، ساخت داخل و...
5- کنفرانس بین¬المللی برق .
6- همایش کیفیت و بهره¬وری صنعت برق ایران .
7- کنسرسیوم¬های (سازندگان ، کاربران ، پژوهشگران و فناوران) .
8- تهیه پرتال تجهیزات تولید صنعت برق (تحریم¬ها) .
9- ممیزی انرژی (پتروشیمی) .
10- افزایش راندمان نیروگاهها .
11- مدیریت مصرف .
12- کاهش تلفات .
13- پیشنهاد پروژه ها به مپنا، توانیر، موسسه بین المللی مطالعات انرژی و مرکز پژوهش های مجلس
14- آموزش برق ویژه بیمه آسیا (کارشناسان باتجربه) ، بازار نیرو و...
15- آزمون PE و سازمان سنجش .
16- آزمون ارتقاء کارمند به کارشناس فنی
17- ساخت داخل .
18- تحقیقات .
19- مجله پیام تولید برق .
20- مجله کیفیت و بهره¬وری در صنعت برق ایران .
21- سیمولاتور طرشت .
22- بازار برق و بورس برق .
23- واژه گزینی فرهنگستان علوم .
24- نمایشگاههای تخصصی فنی .
25- سخنرانی¬های علمی .
26- تعاملات علمی .
27- پروژه¬های دانشجویی کارشناسی ارشد .
28- تاییدیه برگزاری همایش از معاونت توسعه مدیریت ریاست جمهوری
29- برگزاری کارگاههای آموزش فنی .
30- نظارت و بازرسی نیروگاهها .
31- صدور تاییدیه¬های سازندگان و تامین کنندگان کالا و خدمات نیروگاهها .
32- ساخت فرکانس متر پرتال و اهداء به خبرگان صنعت برق .
33- برگزاری جشنواره¬های پیشکسوتان صنعت برق ایران .
34- اسپانسرهمه ساله کنفرانس بین المللی برق
35- مدیریت کمیته¬های 12گانه و کنسرسیوم¬های مربوطه .
36- بررسی¬های فنی نیروگاههای ایران .
37- ترجمه کتابهای علمی و فنی .